โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

นโยบายของผู้บริหาร

“ก้าวสู่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่5.0 ยุคใหม่ ใส่ใจดูแลประชาชน ดุลญาติพี่น้อง”