โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) ผู้ช่วยช่างทั่วไป พนักงานซักฟอก และตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี