โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทตู้อบเด็ก จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)download button icon green 30x100