โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รายละเอียด 
download button icon green 30x100