โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รายละเอียด 
download button icon green 30x100