นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่