นายแพทย์ ไพศาล แก้วนพรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เข้าสู่เว็บไซด์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่