โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าระบบชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) ชนิดไร้สายสัญญาณ (Wireless Technology) พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน 

รายละเอียด download button icon green 30x100