โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและถูกต้องตาม PDPA การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นายแพทย์ปกป้อง เศวตชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

 

 

วันที่ 11 เม.ย. 66 นายแพทย์ปกป้อง เศวตชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดตรวจที่พักสายตรวจวัดควนสระบัว จุดตรวจหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลทุ่งสัง และจุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจตำบลบางรูป พร้อมมอบสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ ประจำปี 2566 (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 11–17 เม.ย.65 เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ โดยดำเนินการลดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีการจราจรคับคั่ง รวมถึงลดความรุนแรง ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างประสิทธิภาพสามารถป้องกันหรือระงับเหตุได้ทันเหตุการณ์ และเพิ่มมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม

  1. ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  2. รับสมัครงาน/ประกาศผลสอบ

นายแพทย์ปกป้อง เศวตชนะ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

การป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

ธารน้ำใจ

||    ABOUT SERVICE   ||

นโยบายของผู้บริหาร

 ก้าวสู่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่5.0 ยุคใหม่ ใส่ใจดูแลประชาชน ดุลญาติพี่น้อง

เป้าหมาย

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน

  • ยกระดับการให้บริการโดยมีแพทย์เฉพาะทาง
  • พัฒนาระบบความปลอดภัย ๒ P Safety
  • เพื่อให้ผู้รับบริการมีความประทับใจสูงสุด
  • เพื่อเพิ่มระดับการเงินให้มีสภาพคล่องตัว
  • เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความสุข

กลยุทธ์

1. SO : พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. SO : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

3. WO : พัฒนาโครงสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสุขประชาชนได้รับบริการที่ดี

4. WO : การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

5. WO : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

||   บทความสาระน่ารู้   ||

บทความสุขภาพ

และ

การจัดการความรู้ (KM)

||   ให้เราช่วยคุณไหม   ||

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้เราทราบ

สถิติเว็บไซต์ 

00002110
Today: 28
Yesterday: 19
This Week: 56
Last Week: 71
This Month: 59
Last Month: 325
Total: 2,110